Menu Close

Apie mus

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Visuomenės sveikatos biuras – viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose.

Visuomenės sveikatos biuro steigėjas – Alytaus miesto savivaldybė. Steigėjo funkcijas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas 2008 m. birželio 28 d.
Įstaigos kodas 301768543

Misija – teikti gyventojams kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, stiprinti gyventojų sveikatą, gerinti gyvenimo kokybę, mažinti sergamumą ir mirtingumą, formuojant sveikos gyvensenos nuostatas bendruomenėje.

Vizija – sveikatinimo priemonės yra vienodai prieinamos visoms socialinėms gyventojų grupėms, užtikrinta tinkama sveikatą palaikanti fizinė, socialinė, psichologinė aplinka, taikomos efektyvios sveikatinimo priemonės, laiku vykdoma ligų profilaktika, mažėja žalingų sveikatai įpročių paplitimas, gyventojams sudaromos sąlygos būti sveikiems.

Tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Skip to content