Menu Close

2023 m. Birželio mėnesio Alytaus miesto ežerėlių vandens ir paplūdimių smėlio kokybė

Pagal pirmuosius birželio mėnesio tyrimų rezultatus, informuojame, kad Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerėlio vandens kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, todėl vandenyje maudytis galima. Taip pat paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta. Ar vandenyje galima maudytis tikrai negalima nustatyti vizualiai, todėl visada patariame maudytis tik tose vandens telkiniuose, kurių vandens kokybė nuolat tikrinama. Jeigu ketinate maudytis nuolat tikrinamoje maudykloje, prieš tai įsitikinkite ar vandens kokybė atitinka reikalavimus.

 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautais duomenimis, informuojame, kad paskutiniai birželio mėnesio Mažosios Dailidės ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens mėginiai, kokybei nustatyti, imti birželio 7 dieną. Gauti rezultatai parodė, kad Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė‘‘ reikalavimus.

 

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

 

1 lentelė. ALYTAUS MIESTO MAŽOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000) Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100) Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus Smėlio parazitologinis (kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos) tyrimas
2023-06-07 2,9 x101 4,0 Taip nerasta

 

 

2 lentelė. ALYTAUS MIESTO DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000) Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100) Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus Smėlio parazitologinis (kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos) tyrimas
2023-06-07 2,6 x101 4,0 Taip nerasta

 

 

Alytaus miesto Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlių paplūdimio smėlio duomenys ir kokybė vertinama pagal kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos tyrimą. Birželio 7 dieną imtų paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Skip to content