Menu Close

2023 m. liepos mėnesio vidurio Alytaus miesto ežerėlių vandens ir paplūdimių smėlio kokybė

Norime informuoti, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos  gautais duomenimis, paskutiniai liepos mėnesio Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens mėginiai, kokybei nustatyti, imti liepos 14 dieną. Gauti rezultatai parodė, kad ežerėlių vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimus.

 

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

1 lentelė. ALYTAUS MIESTO MAŽOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000) Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100) Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus
2023-07-14 6,3 10 Taip

 

2 lentelė. ALYTAUS MIESTO DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000) Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100) Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus
2023-07-14 3,1×10¹ neaptikta Taip

 

Nepamirškite saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje!

Skip to content