Menu Close

Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link projektas

Pradedamas įgyvendinti Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link projektas

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu – Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuru pasirašė paramos sutartį Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0001 su Europos socialinio fondo agentūra, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto – socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu  Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 priemonę – sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu. Bendras projekto biudžetas 198.996,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus įrengta lauko treniruoklių salė, suorganizuoti ir pravesti informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ligų prevencijos bei kontrolės temomis, vykdomi fizinio aktyvumo užsiėmimai. Projekto trukmė 36 mėn.

Projekto „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ tikslas – didinti Alytaus miesto gyventojų sveikatos raštingumo lygį ir formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Įgyvendinus projektą bus teikiamos įvairesnės ir kokybiškesnės visuomenės sveikatos paslaugos, padidės Alytaus miesto gyventojų sveikatos raštingumo lygis, bus suformuotos jų sveikos gyvensenos vertybinės nuostatos. Įgyvendintas projektas prisidės prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo, nes visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turės sąlygas didinti Alytaus miesto gyventojų sveikatos raštingumą organizuodami sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, psichinės sveikatos  stiprinimo, žalingų įpročių prevencijos ir kt. sveikatą stiprinančius renginius.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

Skip to content