Menu Close

Pagalba vartojančiam vaikui – Ankstyvosios intervencijos programa

Jei 12 – 18 metų asmuo eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyvias medžiagas, kaip alkoholis ir narkotikai – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į žalingų medžiagų vartojimą. Vienas iš būdų padėti –  nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

 

 Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), siekiant paskatinti jų nevartoti.

 Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba.

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12 – 18 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis.

Patekimo į programą būdai:

Savanoriškas  kai vaiką registruoja tėvai/globėjai (savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus);

Įpareigojantis kai nukreipia Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė. Kai nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus.

Įpareigoto, nukreipto ar savanoriškai ketinančio dalyvauti Programoje vaiko atstovai (tėvai/globėjai) pagal įstatymą registruoja vaiką į Programos užsiėmimus, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikia rašytinį prašymą.

 Registracija: telefonu 8 315 51653, Vingio g. 15 A, Alytus

Kaip įgyvendinama Ankstyvosios intervencijos programa?

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims.

JEIGU ŽINOTE, KAM APIE TAI VERTA ŽINOTI?  PASIDALINKITE ŠIA INFORMACIJA!!!

 

Skip to content