Menu Close

NAUJAUSI Alytaus miesto ežerėlių vandens ir paplūdimių smėlio kokybė

    Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio mėn. 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo mėn. 15 d. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatas, likus 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai ir reguliariai kartojami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

    Vasarą vandens kokybė blogėja, kyla grėsmė užsikrėsti žarnyno infekcinėmis bei kitomis ligomis, todėl sistemingai stebimas  maudyklų vanduo. Papildomi tyrimai gali būti atliekami kai nustatomas reikalavimų neatitikimas. Alytaus mieste įteisintos dvi maudyklos – Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerėlio maudyklos. Maudyklos vandens kokybė tiriama pagal Alytaus miesto savivaldybės sudarytą tyrimų kalendorinį grafiką.

____________________________________________________________________________

    Gavus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, informuojame gyventojus apie Mažosios Dailidės ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens kokybę.

    Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

    Alytaus miesto Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlių paplūdimio smėlio duomenys ir kokybė vertinama pagal kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos tyrimą.

 

Alytaus miesto savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių kokybės rezultatų atitikimas

Maudyklos pavadinimas Bandinio ėmimo data Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000) Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100) Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus Skaidrumas, (m) Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma (neturi būti) Smėlio parazitologinis (kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos) tyrimas Pastabos
MAŽOJI DAILIDĖ 2024-05-23 4,1 neaptikta Taip nerasta nerasta
2024-06-06 <1,0 6 Taip nerasta nerasta
DIDŽIOJI DAILIDĖ 2024-05-23 <1,0 neaptikta Taip nerasta nerasta
2024-06-06 4,1 4 Taip nerasta nerasta

    Ar vandenyje galima maudytis tikrai negalima nustatyti vizualiai, todėl visada patariame maudytis tik tose vandens telkiniuose, kurių vandens kokybė nuolat tikrinama. Jeigu ketinate maudytis nuolat tikrinamoje maudykloje, prieš tai įsitikinkite ar vandens kokybė atitinka reikalavimus.

    Nors vandens kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, nepatariame maudytis „žydinčiame“ vandenyje, ypač alergiškiems žmonėms.

    Primename, pagrindines taisykles, kurių turėtumėte laikytis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų prie vandens:

  • niekada neikite į vandenį apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų. Apsvaigęs žmogus neadekvačiai reaguoja į aplinką, pervertina savo galimybes;
  • neplaukiokite vieni. Jei pradėtumėte skęsti, kartu plaukiantis žmogus galėtų jums padėti;
  • jei vandens telkinyje yra plūdurai arba kitoks maudymosi ribų ženklinimas, neplaukite toliau, nei pažymėta plūdurais ar ženklinimu;
  • maudykitės tik tuose vandens telkiniuose, kur budi gelbėtojai;
  • atvykę prie vandens telkinių su vaikais, nepalikite jų be priežiūros, nuolat juos stebėkite ir neleiskite vaikams plaukti už plūdurų ribų.
Skip to content