Menu Close

Norvegijos parama

Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija skyrė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos kabinetų modernizavimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektui finansavimą. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė 2015-04-13 pasirašė įsakymą dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos priemonės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimo projektams.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Petuškaitės, Alytuje projekto lėšomis 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų bus atliktas įprastas remontas. Artimiausiu metu planuojama atnaujinti Alytaus lopšelių-darželių Pušynėlis”, „Pasaka”, „Saulutė”, „Nykštukas”, „Obelėlė”, „Šaltinėlis”, „Vyturėlis”, „Linelis”, „Du gaideliai”, „Volungėlė”, „Boružėlė”, „Girinukas” sveikatos priežiūros kabinetus. Taip pat bus suremontuoti 4 mokyklų sveikatos priežiūros kabinetai, esantys  „Drevinuko” mokykloje-darželyje, „Sakalėlio” ir Senamiesčio pradinėse mokyklose, Dzūkijos ir Dainavos pagrindinėse mokyklose.  31 Sveikatos priežiūros kabinetas  bus aprūpintas reikalinga įranga.

Bendra Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamo Sveikatos kabinetų modernizavimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projekto vertė 247.738,36 Eur (855.391,00 Lt).

Daugiau informacijos šia nuoroda: Dėl finansavimo skyrimo 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos projektams.

 

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „SVEIKATOS KABINETŲ MODERNIZAVIMAS”

PROJEKTĄ BENDRAI FINANSUOJA NORVEGIJOS KARALYSTĖ IR LIETUVOS RESPUBLIKA Pagal sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimo priemonę Programa VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „SVEIKATOS KABINETŲ MODERNIZAVIMAS MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO ĮSTAIGOSE“

2015 m. birželio 20 dieną Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu – Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuru – pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-016, su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, kuria projektui „Sveikatos kabinetų modernizavimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ buvo skirtas Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo finansavimas. Norvegijos finansinio mechanizmo parama sudaro 100 % projekto vertės. Bendras projekto biudžetas 247.738,36 eurų.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo suremontuoti 4 mokyklų ir 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai, taip pat sveikatos kabinetai aprūpinti reikalingais baldais, informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, priemonėmis visuomenės sveikatos rizikos veiksniams bei ugdymo įstaigų aplinkai įvertinti, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir metodinėmis priemonėmis.

Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų modernizavimo projekto bendrasis tikslas – plėtoti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę su didesne teikiamų paslaugų įvairove. Šiuo projektu modernizuoti sveikatos kabinetai, išplėtota jų veikla ir darbo priemonių įvairovė sudaro sąlygas moderniai, inovatyviai perteikti sveikos gyvensenos žinias, organizuoti sveikatinimo renginius, darbuotojų mokymus, organizuoti ir rengti įvairius projektus, akcijas ugdymo įstaigų mokiniams ir bendruomenių nariams. Projekto vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekto vadovė Ramunė Petuškaitė.

 

 

PROJECT CO-FINANCED BY KINGDOM OF NORWAY AND LITHUANIAN REPUBLIC MEASURE “IMPROVEMENT OF THE PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES IN SCHOOLS AND PRE-SCHOOL INSTITUTIONS“

Programme PUBLIC HEALTH INITATIVES

FINALIZED PROJECT „MODERNIZATION OF HEALTH CABINETS IN SCHOOLS AND PRESCHOOLS “

In 2015 June 20th Alytus City Municipality Administration together with partner – Alytus City Public Health Office – have signed tripartite financing and administration agreement  No. NOR-LT11-SAM-01-K-02-016, with Lithuanian Republic Health Care Ministry and Public Institution Central Project Management Agency (CPVA), according to which project “Modernization of health cabinets in schools and preschools”  was given financing from Lithuanian Republic and Kingdom of Norway financial mechanism. The subsidy of Norway financial mechanism is 100 % of total project value.

 

Total project budget ir 247.738,36 euro. During project implementation were renovated 4 health cabinets in schools and 13 health cabinets in preschools, also they were provided with needed furniture, information and communication technologies, measures for evaluation of risk factors of public health and environment of educational institutions, methodical measures for propagation of healthy lifestyle.

The main project goal is to develop health care services accessibility and quality with wider variety of provided services.

During this project were modernized health cabinets, developed their activity and work measures variety allows to impart the way of healthy lifestyle in modern and innovative way, organize healthy lifestyle events, employees trainings, implement various projects, promotional events to schoolchildren and community members.

Project executor is Alytus City Public Health Office. Project manager Ramunė Petuškaitė, chief specialist of Investment Project Department, Alytus City Municipality Administration.

 

 

Skip to content