Menu Close

Žinių niekada nebus per daug!

Europoje ir Lietuvoje yra sukaupta nemažai mokslinių tyrimų ir duomenų, įrodančių, kad keičiant gyvensenos įpročius, galima pagerinti žmonių sveikatą ir sumažinti pavojų susirgti bei pailginti gyvenimo trukmę. PSO duomenimis, net 50 proc. gyventojų sveikatos priklauso nuo jų gyvenimo būdo. Prie žalingų, žalojančių sveikatą ir skatinančių priešlaikinę senatvę veiksnių, PSO priskyrė rūkymą, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimą.

Nesaikingas tabako,  alkoholio, narkotikų  ir  kitų  psichoaktyvių medžiagų vartojimas  kelia  didelį susirūpinimą Lietuvoje. 2021 m. mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių  buvo 2,8/100 000 gyv. Lietuvoje, o Alytuje – 1,9/100 000 gyv. 2021 m. mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 24,1/100 000 gyv. Lietuvoje, o Alytuje – 53,6/100 000 gyv. 2020 m. Alytaus miesto mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo rezultatai parodė, kad bent kartą vartoją kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą) 1,6 proc. respondentų. Tyrimo duomenimis bent kartą vartoją kitus narkotikus nei kanapes per visą savo gyvenimą nurodė 0,7 proc. moksleivių. Narkotinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas tarp paauglių tampa vis didesne socialine problema ir Alytuje. Psichoaktyvių medžiagų vartojimas tarp jaunimo reikalauja specialaus visuomenės dėmesio ir skatina imtis inovatyvių priemonių, kurios būtų skirtos mažinti jaunimo neigiamą bei pavojingą elgesį.

Rugsėjo 20 d. ir 21 d. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymus ugdymo įstaigų darbuotojams darbui su paaugliais psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Užsiėmimai buvo organizuojami siekiant suteikti žinių ir įgūdžių Alytaus miesto ugdymo įstaigos darbuotojams dirbantiems su mokiniais juos motyvuoti teisingai pasirinkti sveikatą stiprinančią elgseną. Kursuose dalyvavo 30 ugdymo įstaigose dirbančių darbuotojų. Mokymų programos metu buvo siekiama suteikti žinių kaip ugdyti moksleivių sąmoningumą, emocinį ir psichologinį atsparumą, tokiu būdu užkertant kelią žalingų įpročių formavimuisi bei sudarant sąlygas atsisakyti turimų žalingų įpročių bei kaip teisingai padėti formuoti moksleiviams nuostatas, leidžiančias priimti išmintingus sprendimus sudėtingose situacijose atsisakant destruktyvaus elgesio (psichoaktyvių medžiagų vartojimo). Mokymai finansuojami Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 

Skip to content