Menu Close

Visuomenės sveikatos biuro plėtra

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą ,,Visuomenės sveikatos biuro plėtra Alytuje“ pagal ES struktūrinės paramos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, kurios prioritetas yra Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti Alytaus visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybę ir prieinamumą plėtojant jų infrastruktūrą.

Finansavimas numatomas visuomenės sveikatos biuro modernizavimui, investuojant į patalpų remontą (Daugų g. 5A), darbo vietų įrengimą, baldų,  kompiuterinės technikos, programinės ir mokymo įrangos įsigijimą.

Skip to content